Акласта: ефективне лікування остеопорозу . Медична газета laquo; Здоров’я України raquo ;, Медичне видання, медичні видавництва в Україні

Акласта: ефективне лікування остеопорозу . Медична газета laquo; Здоров’я України raquo ;, Медичне видання, медичні видавництва в Україні

Акласта: ефективне лікування остеопорозу

А. М. Мкртумян, д. м.н. Є. В. Бірюкова, д. м.н, професор, Московський державний медико-стоматологічний університет, Л. В. Недосугова, Московська медична академія ім. І. М. Сеченова

Остеопороз – це прогресуюче системне захворювання скелета, що характеризується зниженням щільності і порушенням мікроархітектоніки кісткової тканини, з постійним збільшенням крихкості кісток і ризику переломів. Актуальність проблеми остеопорозу в сучасній медицині викликана, насамперед, соціальними та економічними наслідками переломів.

Більшу частину людей, схильних остеопорозу, становлять жінки. За перші п’ять років після настання менопаузи втрата кісткової маси у жінки може скласти до 1/3 від кісткової маси, втраченої за все життя. У постменопаузі майже у 30% жінок відзначається остеопороз, а у 54% – остеопенія, що зумовлює їх уразливість для розвитку остеопорозу і остеопоротичних переломів. Переломи тіл хребців, що виникають, як правило, раніше остеопоротичних переломів будь-який інший локалізації, є найбільш частим ускладненням остеопорозу, складаючи близько половини всіх переломів. Клінічні прояви хребетних переломів, що включають синдром гострої або хронічної болю в спині, порушення постави і зниження зростання, призводять до депресії, погіршення якості життя та інвалідності.

В даний час існують ефективні програми профілактики і лікування остеопорозу, що включають поєднання нефармакологических методів з сучасними антиостеопоротическими препаратами. Рання профілактика і лікування остеопорозу дозволяють уповільнити розвиток захворювання, знизити частоту переломів кісток і поліпшити якість життя пацієнта. Для профілактики і лікування остеопорозу необхідно використання немедикаментозних методів в комбінації з фармакологічними засобами. Знизити ризик виникнення переломів можна при профілактиці падінь, частих у літніх людей з порушенням зору, гипоксическими станами на тлі атеросклерозу, що приводять до порушень рівноваги, що зловживають снодійними, седативними і психотропними препаратами. Скасування цих препаратів, корекція зору, тренування рівноваги, лікування супутніх захворювань дозволяють змінити спосіб життя пацієнтів, збільшити фізичну активність зі зниженням частоти падінь, що призводять до переломів. Дієта з адекватним споживанням кальцію, нормалізація рівня вітаміну D, відмова від куріння і зловживання алкоголем сприяють поліпшенню стану кісткової тканини і уповільнення прогресування остеопорозу. Пріоритетним завданням практичної медицини є не тільки своєчасна діагностика, а й адекватне лікування остеопорозу та його ускладнень – остеопоротичних переломів. Метою лікування остеопорозу є нормалізація процесів кісткового ремоделювання за рахунок придушення кісткової резорбції, з одного боку, і стимуляції кісткоутворення – з іншого. В результаті збільшується або стабілізується мінеральна щільність кісткової тканини (МЩКТ), що призводить до зниження частоти переломів, зменшення больового синдрому, підвищенню фізичної активності і в цілому до поліпшення якості життя.

В арсенал патогенетичних засобів, що застосовуються для лікування остеопорозу, входять препарати, що уповільнюють кісткову резорбцію (бісфосфонати (БФ), кальцитонін, естрогени, модулятори естрогенових рецепторів), засоби, що підсилюють процеси кісткоутворення (паратгормон, андрогени, анаболічні стероїди, фториди), а також препарати вітаміну D і солі стронцію, позитивний вплив яких на кісткову тканину є опосередкованим (табл.).

На сьогоднішній день бісфосфонати вважаються препаратами першої лінії в лікуванні остеопорозу. У Росії до цього часу використовуються в основному алендронат і ібандронат, ефективність і безпека яких доведена численними клінічними дослідженнями.

У клінічній практиці БФ ефективно використовуються для лікування практично всіх форм остеопорозу, а також гіперкальціємії, остеолітичних станів при злоякісних пухлинах і метастазуванні в кістки.

Однією з умов ефективного лікування остеопорозу біфосфонатами при наявності у хворого гіпокальціeміі є обов’язкова її корекція до початку терапії. Тривала терапія БФ ефективна при додатковому прийомі солей кальцію (1-1,5 г на добу) і вітаміну D (500 МО на добу).

восстановление зрения

Терапія остеопорозу, що є важким хронічним захворюванням, повинна проводитися протягом тривалого часу. У зв’язку з цим нерідко на практиці виникає проблема прихильності хворих до лікування, тісним чином пов’язана з його ефективністю. Влітку 2006 року завершилося міжнародне багатоцентрове подвійне сліпе плацебо контрольоване рандомізоване дослідження з вивчення наслідків і зниження частоти переломів у жінок з постменопаузального остеопорозу, які отримували Золедронова кислоту один раз на рік, – HORIZON (The Health Outcomes and Reduced Incidence with Zoledronic Acid Once Yearly). Всього було рандомізовано 7765 пацієнток, з яких 3889 жінок були розподілені в основну групу, получавшую Золедронова кислоту, а 3876 пацієнток склали контрольну групу, що отримувала плацебо.

рандомізовані в ході дослідження HORIZON пацієнтки отримували 5 мг золедронової кислоти або плацебо в 150 мл фізіологічного розчину протягом 15-хвилинної внутрішньовенної крапельної інфузії на початку (день 0), через 12 і 24 місяці від початку спостереження. Додатково всі пацієнтки як основний, так і контрольної групи щодня приймали препарати кальцію (1000-1500 мг) і вітаміну D (400-1200 МЕ). Спостереження тривало 3 роки з щоквартальними телефонними контактами з пацієнтками та візитами в клініку на 6, 12, 24 і 36-й місяць від початку лікування. Первинними кінцевими точками дослідження було визначення частоти нових компресійних переломів хребта у пацієнток, що не отримували раніше терапії з приводу остеопорозу, і переломів стегнової кістки у всіх пацієнток. Вторинними кінцевими точками дослідження були будь-які невертебральних переломи, клінічно значущі переломи хребта та інших кісток. Іншими вторинними кінцевими точками дослідження стали визначення змін МЩКТ стегнової кістки, шийки стегна і поперекового відділу хребта, а також зміни маркерів кісткової резорбції і формування кісткової тканини.

Аналіз проведеного дослідження показав, що в групі пацієнток, які отримували Золедронова кислоту, за період трирічного спостереження відбулося зниження ризику компресійних переломів хребта на 70% в порівнянні з контрольною групою (3,3% в основній групі проти 10,9% у контролі, р lt; 0,05) і зниження ризику переломів шийки стегна на 41% (1,4% в основній групі проти 2,5% в контрольній, p lt; 0,05). Ризик вневертебральних переломів, клінічно значущих переломів хребта та інших кісток знизився відповідно на 25, 77 і 33% (p lt; 0,001 для всіх порівнюваних параметрів). Лікування золедронової кислотою супроводжувалося також значним поліпшенням показників мінеральної щільності кістки і кісткового метаболізму. Не було виявлено достовірної різниці в частоті небажаних побічних явищ між групами порівняння, в тому числі і змін з боку нирок.

У серпні 2007 року золедроновая кислота була схвалена FDA в США як засіб для лікування постменопаузального остеопорозу у дозі 5 мг, що вводиться одноразово в рік у вигляді готового розчину внутрішньовенно крапельно. У Росії препарат зареєстрований під назвою Акласта в кінці 2006 року.

Паралельно з дослідженням HORIZON було проведено ще кілька досліджень, які переконливо показали, що Акласта перевершує по ефективності пероральні бісфосфонати, насамперед алендронат. При цьому більшість пацієнток при анкетуванні віддали перевагу однократне введення золедронової кислоти замість щотижневого прийому алендронату для тривалого застосування (79,2 проти 7,2%).

Серед побічних явищ, найбільш часто виникають на тлі застосування золедронової кислоти, слід відзначити в першу чергу підвищення температури та грипоподібні стани, які виникали у перші 3 дні після першої інфузії у хворих, які не отримували раніше терапії бісфосфонатами, і легко купировались жарознижувальними і протизапальними засобами, а також минущі болі в кістках і м’язах, головний біль.

У рамках іншого дослідження (HORIZON RFT) з вторинної профілактики нових переломів у пацієнток з вже наявним переломом проксимального відділу стегнової кістки було продемонстровано зниження смертності від будь-яких причин на 28% в групі пацієнток, які отримували Золедронова кислоту, в порівнянні з плацебо.

Постменопаузальний остеопороз є основною причиною переломів, особливо часто шийки стегна, у жінок похилого віку, що призводить до зниження якості життя, а нерідко і до летального результату. Тому так важливо своєчасне призначення превентивної терапії. Враховуючи низький комплайенс при прийомі пероральних бісфосфонатів, пов’язаний як з соціальними факторами, так і з побічними ефектами, поява Акласти (золедронової кислоти, 5 мг) – нового БІСФОСФОНАТІВ, що вводиться внутрішньовенно один раз на рік, – дозволить значно підвищити комплайенс і ефективність лікування постменопаузального остеопорозу .

Стаття друкується в скороченні.

Список літератури знаходиться в редакції.

стаття розміщена в номері 3 за лютий 2008 року, на стор. 9

восстановление зрения

Leave a Comment

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.